3822 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 3822

Document

Beslissing ten gronde nr. 137/2023 van 29 september 2023

2023
[originele versie - in afwachting van vertaling] Klacht met betrekking tot het ontbreken van een onderaannemingsovereenkomst (artikel 28.3. van de AVG) en het gebrek aan voldoende …
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 136/2023 van 28 september 2023

2023
[originele versie] Klacht tegen verwerking van persoonsgegevens in het kader van een fraudeonderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Waarschuwing nr. 135/2023 van 21 september 2023

2023
[originele versie] Het beweerdelijke onrechtmatige gebruik van het voormalige zakelijke e-mailaccount van werknemer
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2023 van 19 september 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet van 10 juli 2008 houdende …
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 133/2023 van 14 september 2023

2023
[originele versie in het Frans] Klacht over de verspreiding van e-mails zonder toestemming van de klager
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 132/2023 van 13 september 2023

2023
[originele versie] Klacht wegens het nalaten om gevolg te geven aan meerdere verzoeken tot uitoefening van het recht van inzage
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 131/2023 van 12 september 2023

2023
[originele versie] Weigering van verzoek tot rectificatie
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 130/2023 van 12 september 2023

2023
[originele versie] Klacht wegens het onvoldoende gevolg geven aan een verzoek tot inzage
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 8 september 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2023 van 8 september 2023

2023
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging, met het oog op het instellen van meer flexibiliteit voor mantelzorgers en personen met beperkte mobiliteit, …
Categorie : Publicaties