Marketing

Elke dag ontvangt u directmarketingberichten via allerhande media: e-mail, telefoon, sms, meldingen op uw sociale netwerkplatformen enz. Om dergelijke berichten naar u te kunnen versturen, hebben de organisaties of personen die ze verzenden, in de meeste gevallen uw persoonsgegevens nodig. Uw persoonsgegevens mogen echter alleen worden verwerkt mits naleving van de AVG. Zo niet, riskeren de overtreders sancties.


De GBA heeft een aanbeveling aangenomen om de verwerkingsverantwoordelijken die binnen de direct marketing actief zijn, bij te staan. Het is bovenal de bedoeling dat zij erover waken dat uw rechten gevrijwaard en gerespecteerd worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens en dat ze de relaties verbeteren die ze binnen deze context met u onderhouden.

Om de gepaste reflexen te verwerven, moet u zelf ook bewust zijn van uw rechten en er de nodige aandacht aan besteden.

Interessante links