Toegankelijkheidsverklaring

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2018 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de GBA-website.


Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde pagina’s van de website bevatten niet-toegankelijke inhoud:

 • Sommige pagina's bevatten afbeeldingen (img-elementen) zonder alt-attribuut. Dat is een tekst die dient als alternatief voor niet-tekstuele inhoud.
 • Sommige pagina's bevatten benadrukte of speciale tekst zonder semantische markering.
 • Sommige pagina's bevatten gegevenstabellen waarvan gegevenscellen niet gekoppeld zijn met header-cellen via id- en header-attributen.
 • Op sommige pagina’s kan het verband tussen het label en de UI-component niet programmatisch bepaald worden.
 • Sommige pagina's bevatten elementen met onvoldoende contrast, meer specifiek minder dan de minimale contrastverhouding van 4,5:1 tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
 • Sommige pagina's bevatten frame- en iframe-elementen die niet worden geïdentificeerd door het title-attribuut.
 • Op sommige pagina’s ontbreekt bovenaan een link om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan of naar een onderdeel van die inhoud. Of er ontbreekt een link aan het begin van een blok met herhaalde inhoud om naar het einde van dat blok te gaan.
 • Op sommige pagina’s ontbreekt een verzendknop.
 • Sommige pagina's bevatten dubbele ID-waarden.
 • Op sommige pagina’s ontbreken er standaard HTML-formulierbedieningselementen en koppelingselementen die gebruikt worden voor toetsenbordbediening en interoperabiliteit van interactieve gebruikersinterface-elementen met hulptechnologie.

Sommige pagina's van de website bevatten bestanden (PDF, documenten, video's, enz.) waarvan de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Voorgestelde alternatieven

Er zijn op dit ogenblik geen alternatieven voor de beschreven fouten. Het aanpakken van de toegankelijkheidsproblemen heeft onze prioriteit.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

 • de resultaten van de Bosa Accessibility Tool
 • een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
 • manuele testen
 • het auditrapport

De audit gebeurde op 01/09/2023.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 04/12/2023.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 04/12/2023.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via contact@apd-gba.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.