Andere autoriteiten

In België hebben we vier federale autoriteiten voor gegevensbescherming, met elk hun eigen bevoegdheden: de GBA, het COC, het Vast Comité I en het Vast Comité P.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd.


Een kort overzicht van de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten:

  • De GBA (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) is bevoegd voor de meeste gegevensverwerkingen. In sommige specifieke gevallen valt die bevoegdheid onder een andere toezichthoudende autoriteit.
  • Het VCI (www.comiteri.be) is bevoegd voor de operationele gegevensverwerkingen bij de Inlichtingendiensten.
  • Het VCP (www.comitep.be) is samen met het VCI bevoegd voor de verwerkingen bij het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD).
  • Het COC (www.controleorgaan.be) is bevoegd voor alle verwerkingen uitgevoerd door de Geïntegreerde Politie en, wat de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie betreft, voor de verwerkingen van titel II van de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Naast de Gegevensbeschermingsautoriteit, die de vier autoriteiten vertegenwoordigt op internationaal niveau, moet je je dus voor bepaalde zaken richten tot een andere autoriteit.

Dankzij een samenwerkingsprotocol tussen de Belgische federale toezichthoudende autoriteiten op vlak van Gegevensbescherming moet je je als burger geen zorgen maken over een administratieve zoektocht indien je je tot de verkeerde autoriteit zou wenden. Je dossier zal de correcte autoriteit steeds bereiken.

Lees meer over het samenwerkingsprotocol dat in werking trad op 24 november 2020.

Interessante links