Persberichten

20 jun
2024

De GBA publiceert haar jaarverslag 2023

2023 was voor de GBA een jaar van vernieuwing. Terwijl enerzijds het directiecomité opnieuw compleet werd door de benoeming van twee nieuwe directeuren in juni, werd anderzijds de wet die haar werking regelt, geamendeerd. 


07 maa
2024

De zaak IAB Europe: het HvJ-EU beantwoordt prejudiciële vragen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tussen de Gegevensbeschermingsautoriteit en IAB EUROPE.

In zijn beslissing oordeelde het Hof, zoals de GBA had geoordeeld in haar beslissing 21/2022, dat een gestructureerde tekenreeks die de voorkeuren van internetgebruikers weerspiegelt, zoals de TC String van IAB EUROPE, effectief kan worden beschouwd als een persoonsgegeven, en dat IAB EUROPE kan worden gekwalificeerd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gebruikersvoorkeuren voor online reclame.


16 jan
2024

GBA sanctioneert gegevensbeheerder Black Tiger Belgium wegens gebrek aan transparantie

De GBA heeft vandaag Black Tiger Belgium (voorheen Bisnode Belgium), een bedrijf dat gespecialiseerd is in big data en gegevensbeheer, in totaal 174.640 euro aan administratieve geldboetes en corrigerende maatregelen opgelegd voor verschillende inbreuken op de AVG. Deze sanctie heeft onder meer betrekking op de oneerlijke verwerking van persoonsgegevens zonder de betrokkenen daarover proactief, individueel en op transparante wijze te informeren. De GBA stelde ook overtredingen vast op het gebied van de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en het bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten.


19 dec
2023

Voor de GBA heeft een gedoopte het recht om uit het doopregister geschrapt te worden

De GBA heeft vandaag het bisdom Gent bevolen om in te gaan op het verzoek van een gedoopte om uit het doopregister van zijn parochie geschrapt te worden. Volgens de GBA heeft de Katholieke Kerk een gerechtvaardigd belang om doopgegevens op te nemen in een register, maar dit belang kan niet steeds worden ingeroepen wanneer een persoon uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij de kerk wil verlaten en zijn doopgegevens wil laten wissen.


26 jun
2023

Het Directiecomité van de GBA voltallig

Dankzij de benoeming van twee nieuwe directeurs is het Directiecomité van de GBA weer voltallig. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft Koen Gorissen tot directeur van het Algemeen Secretariaat benoemd en Anne-Charlotte Recker tot directeur van de Eerstelijnsdienst. Zij hebben op 26 juni 2023 de eed afgelegd en staan dus vanaf vandaag aan het hoofd van hun respectieve diensten.