Gegevensbeschermingsverklaring

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie zijn wij ?

Wij zijn de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), een onafhankelijk orgaan van het federaal Parlement dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens correct worden nageleefd.

 • Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00
 • Ondernemingsnummer: 0694.679.950

Type persoonsgegevens die wij verwerken

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit over de onderstaande gegevens:

 • Identificatie-, contact- en bezoekgegevens (naam, e-mailadres, datum en tijd bezoek, …)
 • Persoonsgegevens over beroep en betrekking
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (vb. medische, over politieke opvattingen, …)

Eventuele andere persoonsgegevens die ons worden meegedeeld (vb. beeldopnamen  in het kader van een klacht, andere contactpersonen in het kader van een advies, …)

Cookies

De website maakt gebruik van:

 • Essentiële cookies
 • Functionele cookie
 • Analytische cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten functioneren en kan je niet weigeren. 

Functionele cookies worden enkel geplaatst nadat je een keuze gemaakt hebt.

Analytische cookies daarentegen zijn niet verplicht. Voor deze cookies maken wij gebruik van de analysetool Matomo. Deze cookies worden enkel geplaatst als jij daarvoor kiest.

Lees ons cookiebeleid

Anderen met wie persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden

 • Onze verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur.
 • Andere instanties en toezichthoudende autoriteiten, die mee instaan voor de bescherming van persoonsgegevens en/of waarmee wij samenwerken (vb. mede-organisators van evenementen) of omdat het zo bepaald is door de wet (vb. het Parket).
 • Het Marktenhof, wanneer een beslissing waarbij je bent betrokken van onze Geschillenkamer wordt betwist.

Jouw rechten

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om uw toestemming in te trekken

Bewaartermijn persoonsgegevens

Afhankelijk van de verwerking heeft de GBA concrete bewaartermijnen (vb. 1 jaar, 10 jaar, …) vooropgesteld in haar volledige gegevensbeschermingsverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wil je jouw rechten uitoefenen, heb je een vraag of een klacht over hoe de GBA uw persoonsgegevens verwerkt, contacteer onze functionaris voor de gegevensbescherming:

 • via mail: dpo@apd-gba.be; of
 • per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.