Stage

De Gegevensbeschermingsautoriteit is op zoek naar een Nederlandstalige stagiair die voor een periode van 2 à 3 maanden een bijdrage kan leveren aan de werkzaamheden van de Eerstelijnsdienst van de Autoriteit.


Start van de gewenste stage: zo spoedig mogelijk.


  • Bachelor in directiesecretariaat, administratieve wetenschappen of rechten (juridische ervaring is een troef);
  • Nederlandstalig met een basiskennis Frans;
  • Aantoonbare interesse in gegevensbescherming en nieuwe technologieën;
  • Proactieve persoonlijkheid.

Bijdragen aan de werkzaamheden van de Eerstelijnsdienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Een stage bij de Eerstelijnsdienst stelt de stagiair bijvoorbeeld in staat om:

  • bij te dragen aan dossiers met informatieverzoeken;
  • bij te dragen aan het opstellen van interne nota’s;
  • bij te dragen aan alle andere administratieve taken die verband houden met de zaken die worden behandeld door de Eerstelijnsdienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Taken kunnen in onderling overleg worden aangepast.

Een korte beschrijving van de verschillende taken en activiteiten van elke directie van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je op deze website.

Geïnteresseerde stagiair-kandidaten kunnen een e-mail sturen naar hr@apd-gba.be met als bijlage bij hun sollicitatie:

  • een CV;
  • een korte motivatiebrief waarin concreet de interesse wordt getoond om stage te lopen bij de Eerstelijnsdienst;
  • de gewenste periode.

De selectie gebeurt op basis van een kort interview dat via teams georganiseerd kan worden.

Stages bij de GBA zijn onbetaalde stages. Wel kan de GBA de reiskosten (openbaar vervoer) vergoeden van de woning van de stagiair naar de zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit.