Registratie als wanbetaler

Nadat u voor de eerste keer als wanbetaler in een van de twee bestanden van de Centrale geregistreerd wordt, stuurt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren u hierover een brief. Deze brief vermeldt onder meer de naam van de kredietgever, het contractnummer en het bestand waarin u geregistreerd bent. De brief vermeldt ook de mogelijkheid om zich tot de Gegevensbeschermingsautoriteit te wenden met eventuele vragen.


Indien u meer details over uw registratie wil krijgen, kunt u bij de Centrale uw gegevens inkijken. Dit is het zogenaamde "recht van toegang", voorgeschreven door de AVG.

  • U kunt een gewone brief sturen naar de Centrale met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart;
  • U kunt zich afmelden bij de loketten van de Nationale Bank;
  • U kunt surfen naar de website van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, waar u voor uw recht op toegang gebruik maakt van uw elektronische identiteitskaartlezer.
  • U kan nakijken welke kredietcontracten op uw naam geregistreerd staan;
  • U kan controleren of de kredietgever wel degelijk de datum heeft doorgegeven aan de Centrale waarop u het contract hebt geregulariseerd;
  • U kan controleren of de gegevens daarna wel degelijk werden geschrapt van de negatieve lijst. Dit is erg belangrijk, want eens u niet meer op de negatieve lijst staat, krijgt u opnieuw meer kansen  om een lening af te sluiten.

 

De gegevens worden in beide bestanden even lang bewaard.

  • Wanneer u uw schuld geregulariseerd hebt moet de kredietgever dit aan de Centrale melden. Nadat de kredietgever aan de Centrale heeft gemeld dat u het contract hebt geregulariseerd, worden uw gegevens nog 1 jaar bewaard in het negatieve luik;
  • Voor het geval dat het contract nooit wordt geregulariseerd, kan de bewaartermijn van die gegevens in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar.

Als u niet akkoord gaat met het feit dat u in een negatieve lijst bent geregistreerd, hebt u er alle belang bij om hierover eerst uw kredietgever te contacteren. Hij heeft immers die informatie aan de centrale doorgegeven en hij kent het contract en de redenen van de registratie.

We willen benadrukken dat een kredietgever slechts de bestanden van de Centrale mag inkijken voor een welbepaald doel, nl. voor het toekennen en het beheren van kredieten of betaalmiddelen (de kredietkaarten).

Het is interessant om te weten dat een registratie bij de Centrale (vooral bij achterstallige betalingen) niet betekent dat een nieuwe kredietvraag automatisch wordt geweigerd. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de kredietverlener, bij wie de nieuwe kredietvraag is ingediend.