Controledossiers gerelateerd aan COVID-19

De pandemie gaf aanleiding tot een hele reeks maatregelen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De GBA heeft de naleving van een aantal van deze maatregelen moeten onderzoeken, hetzij via een toezichtmechanisme, hetzij via formele onderzoeken die tot beslissingen van haar Geschillenkamer hebben geleid.


Onthoud dat de onderstaande lijst van dossiers niet volledig is, aangezien de GBA geen mededelingen kan doen over lopende dossiers.

Wanneer de GBA vermoedt dat een verwerking waarvan zij het bestaan heeft vernomen, mogelijke risico's inhoudt voor de rechten van de burgers op het gebied van gegevensbescherming, start zij een procedure op dat uit drie stappen kan bestaan. De eerste stap is een informeel contact waarbij de GBA verschillende vragen stelt om een beter inzicht te krijgen in deze gegevensverwerking en de garanties die de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingevoerd.

Mocht uit de antwoorden van de verwerkingsverantwoordelijke ernstige aanwijzingen blijken van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens, kan het directiecomité een formeel onderzoek instellen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. En tot slot is een derde mogelijke stap het opleggen van een sanctie.

Dit zijn de geopende toezichtsdossiers met gegevensverwerkingen die verband houden met COVID-19:

Er zijn verschillende onderzoeken lopende naar dossiers die verband houden met COVID 19, sommige daarvan werden reeds overgemaakt aan de Geschillenkamer. De inspecties van de GBA zijn echter vertrouwelijk (de wet spreekt hierbij over het “geheim van het onderzoek”).  De inhoud van de inspectieverslagen kan echter later (volledig of ten dele) terug gevonden worden in de beslissingen ten gronde van de Geschillenkamer die wel gepubliceerd worden. Op die manier kunnen ook de standpunten van de inspectiedienst gelezen worden – het is echter de keuze van de Geschillenkamer om deze wel of niet te volgen.

De Geschillenkamer onderzoekt momenteel  verschillende dossiers in verband met COVID-19. De lopende dossiers zijn vertrouwelijk, alleen de dossiers waarin de Geschillenkamer een beslissing heeft genomen, worden openbaar gemaakt.

Hieronder vindt u de lijst van de beslissingen van de Geschillenkamer met betrekking tot COVID-19 gerelateerde dossiers:

  • Beslissing 24/2021 inzake passantentellingen op specifieke locaties op de dijk en in winkelzones aan de Kust door middel van intelligente camera’s
  • Beslissing in beroep 143/2021 inzake de opschorting van een maatregel waarbij de vaccinatiestatus werd gecontroleerd bij een aanwerving in een ziekenhuisnetwerk
  • Beslissing 47/2022 met betrekking tot het gebruik van thermische camera's op de luchthaven Brussels South Charleroi in het kader van de de strijd tegen COVID-1
  • Beslissing 48/2022 met betrekking tot de temperatuurmeting en verwerking van bijzondere categorieën vanpersoonsgegevens in Brussels Airport in het kader van Covid-19