2421 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2421

Document

Advies nr. 84/2023 van 27 april 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie houdende het nieuw Brussels gemeentelijk kieswetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2023 van 27 april 2023

2023
Adviesaanvraag over een Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2023 van 27 april 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 81/2023 van 27 april 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2023 van 27 april 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2023 van 6 april 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 77/2023 van 30 maart 2023

2023
Een voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de aanvullende normen die de ziekenhuizen moeten naleven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 75/2023 van 30 maart 2023

2023
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2023 van 24 maart 2023

2023
Standaardadvies betreffende de redactie van normatieve teksten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 74/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de aanplant en het onderhoud van boslandbouwsystemen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 73/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op het milieu, het klimaat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 72/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over steun voor innovatieve investeringen in de landbouw
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 71/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 70/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van operationele groepen in het kader van het Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 69/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies voor sensibiliseringsacties om duurzame landbouw te bevorderen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 68/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 67/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over steun voor productieve investeringen en opstartverrichtingen in de landbouw
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 66/2023 van 21 maart 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van grote energieopslagfaciliteiten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 63/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 62/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 61/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de “Intergovernmental Authority on Development”, gedaan te Brussel op 16 februari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak van ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 59/2023 van 9 maart 2023

2023
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen - belastingvermindering voor giften
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 58/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de “Intergovernmental Authority on Development”, gedaan te Brussel op 16 februari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 57/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties