3461 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 10 op 3461

Document

Bevel nr. 140/2022 van 29 september 2022

2022
[originele versie] Klacht wegens het onvoldoende gevolg geven aan een verzoek tot rectificatie
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 139/2022 van 28 september 2022

2022
[originele versie] Klacht wegens intergemeentelijke informatie-uitwisseling rijksregistergegevens
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 138/2022 van 27 september 2022

2022
[originele versie] Klacht inzake camerabewaking
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 137/2022 van 26 september 2022

2022
[originele versie] Uitoefening van het recht op gegevenswissing zonder dat de verweerder daaraan gevolg geeft
Categorie : Publicaties

Document

Bevel nr. 136/2022 van 26 september 2022

2022
[originele versie] Uitoefening van het recht op inzage zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke daaraan gevolg geeft
Categorie : Publicaties

Document

Zonder gevolg nr. 135/2022 van 22 september 2022

2022
[originele versie in het Frans] Klacht betreffende de uitoefening van een recht van toegang tegen een vennootschap - hoofdelijke aansprakelijkheid
Categorie : Publicaties

Pagina's

De leden van het directiecomité

2022
Het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit is samengesteld uit vijf leden, die elk ook aan het hoofd staan van een van de vijf diensten van de GBA. In afwachting …

Document

Beslissing ten gronde nr. 134/2022 van 15 september 2022

2022
[originele versie] Klacht betreffende gegevensverwerking in het kader van een fiscaal onderzoek
Categorie : Publicaties

Document

Tussenarrest van 7 september 2022 van het Marktenhof (AR/292)

2022
Hof van Beroep - Arrest van 7 september 2022 (2022/AR/292)
Categorie : Publicaties

Document

Advies uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

2022
Advies van 13 september 2022 uit eigen beweging op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de GBA.
Categorie : Publicaties