104 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 104

Persbericht

Autoriteit publiceert nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels

2017
Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit een nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels. Aanleiding zijn de …

Persbericht

Sectoraal comité machtigt de toegang tot DIV-databank voor politiediensten

2016
Het Sectoraal comité van de Federale Overheid, opgericht binnen de Autoriteit, heeft vandaag de machtiging verleend die de politie moet toelaten de DIV-databank te raadplegen …

Persbericht

Sectoraal comité machtigt de toegang tot DIV-databank voor politiediensten

2016
Het Sectoraal comité van de Federale Overheid, opgericht binnen de Autoriteit, heeft vandaag de machtiging verleend die de politie moet toelaten de DIV-databank te raadplegen …

Persbericht

Richtsnoeren over de Europese verordening goedgekeurd door de Werkgroep Artikel 29

2016
De Werkgroep van het Artikel 29 besefte al heel snel dat er richtsnoeren nodig zouden zijn in verband met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). …

Persbericht

Het Sectoraal comité buigt zich over de problematiek van machtigingen van de politiediensten

2016
De Autoriteit nam akte van de 4 arresten van het Hof van Cassatie, vandaag 13 december uitgesproken, die de toegang tot de 'gegevensbank inschrijvingen van voertuigen' …

Persbericht

De Autoriteit verduidelijkt standpunt over Big Data praktijk van Proximus

2016
Naar aanleiding van haar standpunt over het aanbieden door Proximus van rapporten op basis van anonieme locatiegegevens van hun eindgebruikers, haalt Matthias Dobbelaere hard …

Persbericht

Google verzamelt gebruiksgegevens van Doubleclick: Hoe jezelf beschermen?

2016
Naar aanleiding van de berichten dat Google voortaan gegevens van haar gebruikers via partnerbedrijf DoubleClick zal verzamelen wil de Autoriteit informeren over wat gebruikers …

Persbericht

Een onderzoek van gegevensbeschermingsautoriteiten legt een aantal gebreken bloot bij het internet van dingen.

2016
Een internationaal onderzoek toont aan dat zes op de tien internet-van-dingen-apparaten de verbruiker niet correct informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens worden …

Persbericht

De Autoriteit informeert op haar website over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook stelt ze een stappenplan ter beschikking voor bedrijven en organisaties ter voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe verordening.

2016
De Autoriteit informeert op haar website over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook stelt ze een stappenplan ter beschikking voor bedrijven en organisaties ter voorbereiding …

Persbericht

Autoriteit onderzoekt direct marketing praktijk van Telenet: “opt-in” moet de basis zijn

2016
De Autoriteit heeft kennis genomen van het voornemen van Telenet om binnenkort te starten met tv-reclame op basis van kijk-en surfgedrag. Zij onderzoekt de zaak verder, maar het …

Persbericht

Hof van Beroep wijst eis tegen Facebook af

2016
Op 29 juni 2016 heeft het Hof van Beroep de kort geding beschikking tegen Facebook vernietigd. Deze juridische procedure werd in juni 2015 opgestart door de Belgische Autoriteit …

Persbericht

Privacycommissie publiceert jaarverslag 2015

2016
2015 was het jaar waarin de Autoriteit de praktijken van Facebook onder de loep nam. Wat begon met een eenvoudige controle van de algemene voorwaarden van het sociale netwerk, eindigde …

Persbericht

De Autoriteit betekent het vonnis aan Facebook

2015
Op 9 november 2015 veroordeelde de rechter Facebook in kortgeding tot de betaling van een dwangsom van 250.000 EUR per dag indien zij het surfgedrag van niet-gebruikers via cookies …

Persbericht

Het vonnis in de zaak Facebook

2015
Bij vonnis van 9 november 2015 heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in kortgeding, Facebook Inc., Facebook Ireland Limited en Facebook Belgium …

Persbericht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed uitspraak in de zaak Schrems met betrekking tot “safe harbor”

2015
Op 26 juli 2000 besliste de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit dat de Verenigde Staten een gepaste bescherming bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens. Op 6 oktober …

Persbericht

De verontrustende resultaten van het onderzoek naar websites en apps voor kinderen

2015
Een internationaal project waarbij websites en apps voor kinderen onder de loep werden genomen, heeft bezorgdheden aan het licht gebracht over de door de websites & apps verzamelde …

Persbericht

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2014

2015
Op 24 juni 2015, overhandigde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar jaarverslag 2014 aan de Kamer, waarna Willem Debeuckelaere en Stefan Verschuere, respectievelijk voorzitter …

Persbericht

Op 13 mei heeft de Belgische Autoriteit een eerste principiële aanbeveling aangenomen over Facebook

2015
De Autoriteit heeft vastgesteld dat Facebook de persoonsgegevens "verwerkt" van zowel haar leden, gebruikers, als elke internetgebruiker die in contact komt met producten …

Persbericht

De Privacycommissies zullen de websites en mobiele apps voor kinderen onderzoeken

2015
De derde privacy-sweep van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN) zal plaatsvinden van 11 tot 15 mei 2015 en zal dit jaar 29 autoriteiten verzamelen die de websites en mobiele …

Persbericht

De Autoriteit heeft haar eerste Europese samenwerkingsprocedure als leidende autoriteit afgerond

2015
Op dinsdag 6 januari 2015, heeft de Autoriteit als leidende autoriteit haar tussenkomst afgerond met betrekking tot de Europese samenwerkingsprocedure voor bindende ondernemingsregels, …

Persbericht

Nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook: bescherm jouw gegevens!

2014
Facebook zal vanaf 1 januari zijn gebruiksvoorwaarden aanpassen. Deze minder privacyvriendelijke settings kunnen omzeild worden als je jouw eigen settings zorgvuldig instelt.

Persbericht

De bewakers van het recht op privacy sporen de virtuele appwinkels aan om het vertrouwelijkheidsbeleid verplicht te maken

2014
Meerdere gegevensbeschermingsautoriteiten namen dit jaar deel aan het internationaal internetonderzoek naar 1200 mobiele apps. De resultaten van dit internetonderzoek zetten …

Persbericht

Publicatie werkgroep artikel 29 voor de bescherming van persoonsgegevens betreffende zoekmachines

2014
Op woensdag 26 november hebben de Europese gegevensbeschermings-autoriteiten, verenigd binnen de werkgroep artikel 29, de richtlijnen vastgelegd met het oog op de toepassing …

Persbericht

Een internationale privacy-sweep brengt bezorgdheden aan het licht rond apps

2014
Duidelijke en beknopte privacyverklaringen creëren een gevoel van vertrouwen bij de consument en zijn winstgevend volgens de privacycommissies die hebben deelgenomen …

Persbericht

Autoriteit publiceert jaarverslag 2013

2014
De Autoriteit heeft haar jaarverslag 2013 gepubliceerd. Om het jaarverslag in te leiden, liet voorzitter Willem Debeuckelaere dit jaar een aantal markante krantentitels voor …