104 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 104

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit berispt de FOD Volksgezondheid

2019
Vandaag, dinsdag 9 juli 2019 besliste de Gegevensbeschermingsautoriteit om een berisping te formuleren ten aanzien van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze sanctie …

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit legt een sanctie op in het kader van een verkiezingscampagne

2019
Op dinsdag 28 mei 2019, legde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar eerste financiële sanctie op sinds de inwerkingtreding van de AVG. Deze administratieve boete bedraagt …

Persbericht

Het Hof van Beroep van Brussel beslist om de zaak Facebook door te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie

2019
Vandaag op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit in de zaak Facebook na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019. De Autoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische …

Persbericht

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2018

2019
Het jaar 2018 stond helemaal in het teken van de verandering. Op 25 mei 2018 maakte de Privacycommissie immers plaats voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en op diezelfde dag …

Persbericht

Een nieuw begin voor de Gegevensbeschermingsautoriteit!

2019
Het was nodig de Privacycommissie te hervormen om de nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar door de AVG werden toegekend. Zo werd de Privacycommissie op 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit. …

Persbericht

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

2019
Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de …

Persbericht

Conclusies van de advocaat-generaal betreffende het gebruik van plug-ins door webmanagers

2018
Advocaat-generaal Bobek deelde op 19 december 2018 zijn conclusies mee in de zaak C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV.

Persbericht

Zes maanden AVG: een balans

2018
Op 25 mei trad de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kreeg een nieuwe structuur en zag het aantal adviesvragen, informatievragen …

Persbericht

Smartspeelgoed kopen: ja maar met kennis van zaken !

2018
De feesten komen snel naderbij en dus is de koopjesperiode volop aan de gang! Hebben uw kinderen al hun verlanglijstje afgegeven? Het is dus nu of nooit ! Auto's met afstandbediening, …

Persbericht

GBA adviseert opnieuw ongunstig over de registratie van de vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart

2018
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) formuleert een advies uit eigen beweging naar aanleiding van de hoorzitting in het parlement over een wetsontwerp dat diverse bepalingen …

Persbericht

Europees Hof van Justitie bevestigt bevoegdheid van nationale toezichthouders om op te treden tegen Facebook

2018
Op 5 juni 2018 deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in de zaak Wirtschaftsakademie (C-210/16).

Persbericht

Autoriteit publiceert jaarverslag 2017

2018
Aan de vooravond van de AVG, die de huidige Autoriteit grondig zal hervormen, presenteert de Autoriteit haar laatste jaarverslag alvorens haar transformatie naar de “Gegevensbeschermingsautoriteit”. …

Persbericht

Cambridge Analytica: ook Belgische gebruikers getroffen

2018
In het licht van het Facebook-schandaal, dat steeds verder uitdijt, blijkt nu ook de data van tienduizenden Belgen in handen te zijn gekomen van het Britse data-analysebedrijf Cambridge …

Persbericht

Autoriteit formuleert aanbevelingen t.a.v. een zoekmotor voor de verwijdering van URL’s uit diens zoekresultaten

2018
Ingevolge een klacht uit 2016, publiceert de Autoriteit advies 75/2017 met aanbevelingen voor een zoekmotor voor het verwijderen van URL's uit diens zoekresultaten. De klacht …

Persbericht

Overwinning voor de Privacycommissie in Facebook procedure

2018
De rechtbank van eerste aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan in het proces ten gronde van de Privacycommissie tegen Facebook.

Persbericht

AVG: “leeftijdsgrens van 13 jaar sluit aan bij de digitale praktijk”

2018
De Autoriteit ondersteunt de keuze van de Belgische wetgever om de leeftijd voor ouderlijke toestemming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verlagen tot …

Persbericht

Dag van de databescherming: de nieuwe privacyregels op kindermaat

2018
Op 28 januari vieren we jaarlijks de Europese dag van de databescherming. Die staat dit jaar helemaal in teken van de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei van toepassing wordt. …

Persbericht

Advocaat-Generaal Hof van Justitie bevestigt bevoegdheid om op te treden tegen Facebook

2017
Op 24 oktober 2017 maakte Advocaat-Generaal Bot zijn standpunt bekend in de zaak Wirtschaftsakademie (C-210/16).

Persbericht

Privacycommissie vs. Facebook: Procedure ten gronde

2017
Vandaag, op 12 oktober 2017, heeft de Privacycommissie voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de procedure ten gronde gepleit in haar zaak tegen Facebook. Deze procedure …

Persbericht

Tomorrowland: uitspraak in kort geding

2017
3 geweigerde Tomorrowland-bezoekers stapten naar de kortgedingrechter om alsnog toegang te krijgen tot het festival. Daarnaast vragen zij ook de redenen die aan de basis liggen …

Persbericht

Resultaat van het onderzoek naar gerichte tv-reclame door Telenet en Proximus

2017
Proximus en Telenet breiden hun TV-reclameaanbod uit op basis van het persoonlijk kijk- en/of surfgedrag van de klant. De Autoriteit boog zich over deze nieuwe vorm van meer gepersonaliseerde …

Persbericht

Politie herbekijkt geweigerde toegangen tot Tomorrowland

2017
De Autoriteit, het comité P, het Controleorgaan op de politionele informatiebeheer, de Federale politie, de Burgemeester van Rumst en het Ministerie van Binnenlandse …

Persbericht

Autoriteit publiceert activiteitenbrochure en digitale jaarverslag 2016

2017
De Autoriteit publiceert haar jaarverslag van het voorbije werkingsjaar 2016. De dagelijkse werking van de Autoriteit werd het voorbij jaar gekenmerkt door de voorbereidende …

Persbericht

25 mei 2017: Nog 1 jaar voor de daadwerkelijke toepassing van de Algemene Verordening (AVG) - Autoriteit: "Wel tanden, geen Pitbull"!

2017
De Algemene Verordening gegevensbescherming, ook gekend als « GDPR », is in werking getreden op 24 mei 2016 maar de daadwerkelijke toepassing is voorzien op 25 mei 2018: …

Persbericht

Autoriteit publiceert nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels

2017
Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit een nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels. Aanleiding zijn de …