2529 resultaten gevonden

Resultaten van 126 tot 150 op 2529

Document

Advies nr. 111/2023 van 18 juli 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2023 van 18 juli 2023

2023
Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de bovenlokale cultuurwerking
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 07 juli 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2023 van 4 juli 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 30 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvaag over een voorontwerp van wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 29 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2023 van 29 juni 2023

2023
Ontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorontwerp van decreet en ordonnantie voor een Brussels Wetboek inzake de gelijkheid, de non-discriminatie en de bevordering van diversiteit, deel 2, titel 3, hoofdstuk 4
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie en tot wijziging van het gemeentelijk decreet van 23 april 2018
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2023 van 29 juni 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leerjobs
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie betreffende economische migratie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 19 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2023 van 16 juni 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot 1) een voorontwerp van wet tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank “Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces” (“T.E.R.”) …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 9 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2023 van 9 juni 2023

2023
Ontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2023 van 9 juni 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende het garantiefonds voor financiële diensten
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 30 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 17 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2023 van 17 mei 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2023 van 17 mei 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2023 van 17 mei 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende sociaalrechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2023 van 17 mei 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december …
Categorie : Publicaties