28 sep
2021

GBA gaat aan de slag met artificiële intelligentie om haar documenten toegankelijker te maken

Iedere dag geeft de GBA aan de hand van beslissingen, aanbevelingen en andere richtlijnen verder vorm aan de concrete interpretatie en implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in België. Die informatie is belangrijk voor ieder die correct wil omgaan met persoonlijke gegevens. Maar door de combinatie van een vrij gespecialiseerde, technische materie en een zienderogen groeiend volume aan documenten, kan het vinden van de relevante informatie soms een hele klus worden.


Met transparantie en efficiëntie hoog in het vaandel, zoekt de GBA dan ook innovatieve manieren om de regelgeving en haar eigen beslissingen makkelijker vindbaar en toegankelijk te maken. Daarom gaat de GBA aan de slag met artificiële intelligentie. Concreet gaat de GBA een prototype bouwen en testen van een zogenaamde Conversational AI. Daarmee wil de GBA de mogelijkheden onderzoeken die de meest geavanceerde zelflerende AI-technologieën op dit vlak kunnen bieden. Dergelijke AI’s gebruiken grote hoeveelheden gegevens, Machine Learning en Natural Language Processing om bijvoorbeeld menselijke interacties te imiteren en tekstinvoer te herkennen. Naast veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid, zullen snelheid en relevantie belangrijke maatstaven zijn in het experiment.

Via een innovatieve aanbesteding onder begeleiding van het Innovatie lab Nido van de Federale Overheidsdienst BOSA selecteerde de GBA voor het ontwerp van deze Conversational AI een spin-off van de Universiteit Gent (UGent) en Imec als partner.

De ontwikkeling van dit prototype gebeurt in het kader van het project BOOST van de GBA, VUB, UNamur en KU Leuven en wordt in belangrijke mate mede gefinancierd door de Europese Commissie (DG Just) in het kader van het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de Europese Unie.

Interessante links